Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
doba bronzová
FOTOGRAFIE: doba bronzová

Dnešní Evropané pochází z Kavkazu

12. June 2015 | Historie
Mezinárodní vědecký výzkum odhalil původ dnešních Evropanů. Na základě studia genomu 101 lidských jedinců od Německa po Sibiř odborníci zjistili, že dnešní euroasijská populace je mnohem bližší té z doby bronzové, než například lovcům a sběračům nebo prvním (neolitickým) zemědělcům. Původ genů směřuje do oblasti Kavkazu.

„Doba bronzová znamenala v mnoha evropských regionech zásadní změny v uspořádání společnosti, vznikají decentralizované společnosti s nadregionální ekonomikou založenou na kovech. O původu změn na začátku doby bronzové se však vedly a vedou diskuze v tom smyslu, zda jsou jejich kořeny spíše v pomalém šíření myšlenek, zboží a lidí, nebo v rozsáhlých migracích skupin obyvatel,“ uvedl Jan Kolář, archeolog Masarykovy univerzity, který se na výzkumu podílel.

Část studie genů z lidských ostatků z počátku doby bronzové nyní podpořila myšlenku, že společenské změny s sebou přinesla migrace. Tomu může odpovídat i fakt, že počátek doby bronzové je spojován s šířením indoevropských jazyků. Výsledky genetické analýzy nebývalého množství vzorků ukazují, že na začátku doby bronzové se v DNA populací severní i střední Evropy objevuje impuls z oblasti Kavkazu.

V době bronzové neuměli Evropané trávit mléko!

Výzkum genomu lidí doby bronzové sebou přinesl i další zajímavé a nečekané objevy. Jedním z nich je to, že geneticky zakódovaná tolerance laktózy byla v době bronzové ve střední Evropě velmi nízká. Naopak u stepních populací jámové kultury je vysoká, což naznačuje, že právě díky této pravěké expanzi se v evropské genetické informaci laktózová tolerance rozšířila. „Migrace z doby před zhruba pěti tisíci lety tak můžeme dát nejen do souvislosti se společenskými změnami, šířením indoevropských jazyků, ale i schopností trávit mléko v dospělém věku,“ dodal Kolář.