Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
Katalánec ve službách KLDR
FOTOGRAFIE: http://www.vice.com

Ve službách KLDR

8. August 2013 | Společnost
Jako jediný cizinec získal Katalánec Alejandro Cao de Benós oficiální post zvláštního delegáta severokorejského Výboru pro kulturní vztahy se zahraničím. Spolupráce zchudlého šlechtice s orgánem navenek zlepšujícím obraz komunistického státu byla umožněna až zvláštním zákonem vydaným vládou v roce 2002. Katalánský levičák tak získal korejské občanství a se jménem Cho Son Il, v překladu znamenající Korea je jen jedna, se stal propagátorem korejské politiky v zahraničí.

Alejandrùv otec špatně investoval rodinné jmění a to přinutilo rodinu potomkù drobné pozemkové šlechty se přestěhovat do Granady. Právě na jihu Španělska zmítaném sociálními nepokoji se začal mladý Alejandro seznamovat s komunistickou ideologií. Od patnácti let proto studoval spisy Marxe a Lenina, avšak na přelomu osmdesátých a devadesátých let se s rozpadem Východního bloku rozpadla i síla tvrdého jádra evropského komunismu.

Mladý Alejandro se proto musel poohlédnout po novém idolu. Tím se mu stala myšlenka ču-čche, v překladu absolutní soběstačnost, politiky podle regulí načrtnutých již zakladatelem severokorejského státu Kimem Ir-Senem. V roce 1990 navštívil šestnáctiletý socialista akci OSN pořádanou v Madridu a tam se poprvé setkal se zástupci Severní Koreje. Právě v Madridu se zrodil Alejandrùv sen spolupracovat s korejskými komunisty na zlepšení prestiže lidově demokratické republiky ve světě.

Alejandro se rád fotí s pohlaváry. Zdroj: https://www.npr.org

Poprvé zazářil až o deset let později, když přesvědčil severokorejské úřady o nutnosti založit oficiální státní internetové stránky. Do té doby v Severní Koreji, kde neexistuje veřejné připojení k internetu, narážela myšlenka přenést se na světovou síť na tvrdý odpor. Katalánec, který se dosud živí jako IT konzultant, se stal také webmasterem stránek.

Po získání korejského občanství žije polovinu roku v rodném Katalánsku, kde pracuje v IT a vede Asociaci pro korejské přátelství. Zbytek roku tráví v Pchjongjangu v přiděleném bytě, který je podle oficiálního prohlášení jeho jedinou odměnou za práci pro severokorejskou vládu.

Přímo v Pchjongjangu pak asistuje členùm zahraničních delegací a novinářùm. Podle svých slov se snaží, aby byla Korea zbavena špíny nepřátelské propagandy. Snaží se zlehčovat neúspěchy Koreje při zásobování potravinami, které přetrvávají od série živelných katastrof z konce minulého století. Mimo jiné popírá existenci koncentračních táborù určených pro odpůrce režimu.

O tom, že za prestiž své nové domoviny dokáže Alejandro Cao bojovat i jinak než slovy se přesvědčil novinář Andrew Morse, který hodlal v reportáži o korejském venkovu použít slovo hladomor. Cao hned nato nechal úřady zabavit všechen natočený materiál a Morse byl přinucen po podepsání formální omluvy stát opustit.

Alejandro nedá na KLDR dopustit. ZDROJ: https://www.alejandrocaodebenos.com/blog/

Více na:

www.npr.org/blogs/parallels/2013/07/20/195590639/the-spanish-aristocrat-who-works-for-north-korea

https://www.vice.com/en_uk/read/meet-the-only-western-citizen-of-north-korea?utm_source=vicefb