Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
Facebook get a life
FOTOGRAFIE: Zdroj: boltron- (Flickr.com)

Používání FB nás činí nešťastnými

16. August 2013 | Společnost
Poslední vědecké studie sociálních sítí čím dál tím častěji dokazují, že jejich používání nám vlastně tak úplně neprospívá. Podle posledního výzkumu je dokonce častější používání Facebooku přímo spojeno s menším pocitem štěstí a celkovou spokojeností v životě.

Zdá se to jako klišé, ale již několikátá vědecká studie potvrdila, že lidé, kteří používají sociální sítě, jsou méně šťastní a spokojení se svým životem než ti, kteří se používání Facebooku a jemu podobných vyhýbají.

K podobné závěru došla také nová belgicko-americká studie Ethana Krosse z univerzity v Michiganu a Philippa Verduyna z university v Leuvenu. Potvrdila tak závěry předchozích studií, podle nichž byla poměrně jasná korelace mezi používáním sociálních sítí a množstvím subjektivního pocitu štěstí. Americko-belgická dvojice vědců navíc sledovala vývoj po delší dobu a její výsledky jsou tak mnohem věrohodnější, než tomu bylo u jejích předchůdců.

Vědecký tým oslovil 82 dobrovolníků používajících Facebook, kterým bylo kolem dvaceti let, a byli ochotni přistoupit na to, že jejich profily budou podrobeny zkoumání.

Přestože byl vzorek respondentů poměrně omezený, došli výzkumníci k několika zajímavým závěrům. Ti, kteří intenzivně používali sociální sítě během jednoho zkoumaného období, v dalším dotazníku častěji uváděli zhoršení nálady. Na začátku a na konci výzkumu respondenti také vyplňovali dotazník ohledně spokojenosti s vlastním životem a ukázalo se, že ti, kteří používali Facebook nejintenzivněji, měli největší pravděpodobnost zhoršení tohoto subjektivního pocitu. Naopak pozitivní asociace s celkovou spokojeností byla objevena u osobního sociálního kontaktu. Jedním ze závěrů je tedy to, že čím více se respondenti socializovali mimo sociální síť, tím více byli se svým životem subjektivně spokojeni.

Na výsledky navíc neměly vliv jiné proměnné, které do těchto typů výzkumu často intervenují, jako je pohlaví, velikost sociální sítě, motivace pro používání Facebooku nebo pocit osamělosti. Zdá se tak, že používání Facebooku podrývá subjektivní pocit well-beingu.

Další střípky do skládanky vědění o sociálních sítích přidali také vědci na německých univerzitách. Dvě na sobě nezávislé studie totiž ukázaly, že nejčastěji pociťovanou emocí ve spojení s Facebookem je závist.

Původně publikováno na blogu Computer Pressu