Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
Konec sýčkování v ČR. Sýček obecný vymírá
FOTOGRAFIE: sýček

Konec sýčkování v ČR. Sýček obecný vymírá

13. April 2017 | Příroda
Před necelými sedmdesáti lety byl sýček obecný běžným druhem sovy na území České republiky. Od té doby se jeho stavy znatelně snížily - od 50. let 20. století zhruba o 90 %! Odhady se různí, odborníci a záchranáři uvádějí počty od 50 do 500 hnízdících párů u nás. Dnes je sova vedena jako silně ohrožený druh.

Tento stav má několik příčin. Jednou z nich je proměna způsobu obhospodařování zemědělské krajiny, jež je jedním z přirozených míst výskytu sýčka. Díky tomuto procesu mu ubylo potravy. Dále také mizí vhodná místa k hnízdění. Těmi jsou například dutiny starých stromů či otvory v budovách.

foto: Eduard Stuchlík, Zoo Brno

Populace těchto sov se natolik zmenšily, že už není možné, aby mezi nimi jednotlivci migrovali a rozmnožovali se. Jelikož sýček hnízdí v blízkosti lidských sídel, často mu také hrozí střet s dopravními prostředky. Nebezpečnou nástrahou jsou různé vertikálně postavené roury, vzduchotechnika nebo komín. Sýčci do nich rádi vlétávají, ale už nenaleznou cestu ven.

Ochrana sýčka obecného je žádoucí nejen z etického hlediska a z úcty k přírodě, ale také z toho důvodu, že je přirozeným predátorem přemnoženého hraboše polního, který ničí plodiny a zahrádky.

foto: Eduard Stuchlík, Zoo Brno

K ochraně sýčka můžeme přispět například umísťováním vhodných budek, překrytím nebezpečných otvorů pletivem a osvětou nejen mezi zemědělskými podniky a zemědělci obecně. Ještě můžeme vytvořit vhodné prostředí pro výskyt této krásné sovy.

autor: Michaela Semrádová