Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
Malý čuniska
FOTOGRAFIE: selátka

Ohrožené prase se podařilo odchovat v Ostravě

6. November 2014 | Příroda
V ostravské ZOO se podařilo odchovat kriticky ohrožený druh prasete visajánského. Nový přírůstek, dvě selata, u kterých zatím není známo pohlaví, se mají čile k světu a jejich rodiče o ně vzorně pečují.

Prase visajánské patří ve volné přírodě k druhům, kterým hrozí v důsledku lidské činnosti úplné vyhubení. V Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je zařazeno do kategorie „kriticky ohrožený druh“, což je poslední kategorie před kategorií „vyhubený v přírodě“. I v tomto případě tak sehrávají zoologické zahrady klíčovou roli při záchraně druhu, protože tato prasata mají jen malý krůček k tomu, aby v budoucnu vymizela z přírody úplně.

Prase visajánské (Sus cebifrons negrinus) je endemitem Západních Visajských ostrovů. V současné době přežívá již jen na ostrovech Negros (3. největší filipínský ostrov) a Panay. Jeho přirozeným prostředím jsou deštné lesy, které však rychle mizí v důsledku přeměny krajiny zejména na zemědělskou půdu. Kromě ztráty prostředí je jeho největší hrozbou nadměrný lov a křížení s jinými druhy prasat. V jídelníčku prasete visajánského převládají hlízy, kořínky, nejrůznější plody, ale také drobní bezobratlí živočichové. Potravu hledá důkladným přerýváním půdy svým dlouhým a na pachy citlivým rypákem. Kypřením půdy a následným rozséváním semen v trusu společně s výživným hnojivem si vysloužil označení pralesní zahradník, čímž plní ve své domovině významnou ekologickou úlohu při obnově lesa.

ZDROJ: ZOO OSTRAVA