Sledujte nás na Facebooku pro nejčerstvější zprávy


 
Mladé vydry v Ostravě
FOTOGRAFIE: foto: Vlček

V Ostravě jsou k vidění mladé vydry

8. March 2015 | Příroda
Pár vyder malých v ostravské zoologické zahradě se opět rozmnožil. Ve vrhu bylo pět mláďat, dvě samičky a tři samečci. Celá rodina tak aktuálně čítá dvanáct členů. Mláďata zatím tráví většinu dne v zázemí, jen výjimečně se za slunečného počasí odváží na krátkou chvíli do venkovního výběhu.

Vydřata přišla na svět 7. ledna. Zpočátku nebylo jisté, kolik mláďat ve vrhu bylo. Teprve po pár týdnech se ošetřovatelé odvážili opatrně nahlédnout do porodní boudy a napočítali pět mláďat. Stejně velký vrh měla samice i na podzim roku 2013, proto je vydří skupina tak početná. Na rozdíl od našich vyder říčních, které jsou samotářské a samice se se samcem potkávají jen během poměrně krátkého období páření, žijí vydry malé v poměrně početných vícegeneračních rodinných skupinách tvořených rodičovským párem a různě starými mláďaty. Pro mláďata z předchozího vrhu je pozorování odchovu mladších sourozenců velmi důležité. Získané zkušenosti zúročí, až dospějí a budou sama zakládat rodiny v jiných zoologických zahradách.

Vydra malá (Aonyx cinerea) je nejmenším druhem vydry. Obývá převážně porosty mangrovů a sladkovodní mokřiny v Bangladéši, jižní Indii, Číně, Nepálu, Taiwanu, Vietnamu, Malajsii, Velkých Sundech a na filipínském ostrově Palawan. Jako všechny vydry dobře plave a potápí se, ale tráví také mnoho času na březích vod. Má zakrnělé plovací blány a zkrácené drápy. Živí se vodními živočichy – kraby, žábami, rybami apod., ale také malými ptáky a savci. Je vedena v Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako zranitelný druh (Vulnerable), její počty klesají v důsledku ztráty přirozeného prostředí přeměnou na čajovníkové, kávové a další plantáže a v důsledku úbytku zdrojů potravy.

ZDROJ: Zoologická zahrada Ostrava

FOTO: Pavel Vlček